Ngôn ngữ
English Tiếng Việt


Sản phẩm bán chạy
LEGEND 50KG NEW

LEGEND 50KG NEW

Chống sụp dây
Kích tạo mầm hoa
Ra rễ cực mạnh
Hạn chế xuống tai

ORGANIC 25KG

ORGANIC 25KG

Chất lượng phân bón đạt tiêu chuẩn
Phân bón Nhật Bản

LÂN ĐEN HUMATE

LÂN ĐEN HUMATE

Cân bằng pH hạ phèn siêu tốc
Kích thích tạo mầm hoa
Hạn chế rụng bông, rụng trái

© 2018 Copyright Phân bón nông hải All Rights Reserved

08.9669.4139