Ngôn ngữ
English Tiếng Việt


PBG Dạng Xô
GOLD RICE

GOLD RICE

Bộ rễ chắc khỏe, cành lá phát triển nhanh
Kích thích nhiều mầm hoa ra hoa đồng loạt
Hạn chế rụng hoa, trái non trái to, chắc khỏe
Tốt trái - Xanh dây
Cây ra hoa rộ
Tăng khả năng hấp thụ NPK
Tăng sức đề kháng

X.O 20KG

X.O 20KG

Hạ phèn siêu tốc - Ra rễ cực mạnh
Kích tạo mầm hoa - Hạn chế rụng trái.

© 2018 Copyright Phân bón nông hải All Rights Reserved

08.9669.4139