Ngôn ngữ
English Tiếng Việt


Phân Hữu Cơ
ORGANIC 25KG

ORGANIC 25KG

Chất lượng phân bón đạt tiêu chuẩn
Phân bón Nhật Bản

LEGEND 50KG NEW

LEGEND 50KG NEW

Chống sụp dây
Kích tạo mầm hoa
Ra rễ cực mạnh
Hạn chế xuống tai

POWDER HUMIC 70

POWDER HUMIC 70

Siêu ra rễ
Cứng cây - Nở bụi
Siêu giải độc - Hạ phèn

© 2018 Copyright Phân bón nông hải All Rights Reserved

08.9669.4139