Ngôn ngữ
English Tiếng Việt


Dạng Chai
DOLAPHI

DOLAPHI

Xanh lá
Ra rễ
Nuôi trái
Phục hồi sau thu hoạch

NOHA 01

NOHA 01

Siêu ra hoa
Chuyên dùng cho Cam Chanh Quýt Bưởi
Ra hoa đồng loạt
Chống rụng hoa, rụng trái non

ĐẠM CÁ

ĐẠM CÁ

100% Nước cốt cá ngừ
Ra rễ mạnh - Xanh dày lá
To củ - To trái

08.9669.4139