Ngôn ngữ
English Tiếng Việt


PHÂN BÓN GỐC
GOLD RICE

GOLD RICE

Bộ rễ chắc khỏe, cành lá phát triển nhanh
Kích thích nhiều mầm hoa ra hoa đồng loạt
Hạn chế rụng hoa, trái non trái to, chắc khỏe
Tốt trái - Xanh dây
Cây ra hoa rộ
Tăng khả năng hấp thụ NPK
Tăng sức đề kháng

LÂN ĐEN HUMATE

LÂN ĐEN HUMATE

Cân bằng pH hạ phèn siêu tốc
Kích thích tạo mầm hoa
Hạn chế rụng bông, rụng trái

X.O 20KG

X.O 20KG

Hạ phèn siêu tốc - Ra rễ cực mạnh
Kích tạo mầm hoa - Hạn chế rụng trái.

ORGANIC 25KG

ORGANIC 25KG

Chất lượng phân bón đạt tiêu chuẩn
Phân bón Nhật Bản

LEGEND 50KG NEW

LEGEND 50KG NEW

Chống sụp dây
Kích tạo mầm hoa
Ra rễ cực mạnh
Hạn chế xuống tai

© 2018 Copyright Phân bón nông hải All Rights Reserved

08.9669.4139